Vhosts opzetten

In deze tutorial leer ik jullie op een vlotte manier het opzetten van een vhost maar ook met eigen URL voor de vhost. Eerst een situatieschets. Ik heb al mijn projecten onder een map staan (D:\Projects\EclipsePHP).  Ik gebruik Eclipse PHP editor om mijn projecten te ontwikkelen (dit ter info). Ieder project heeft een naam en een map in mijn project map.

Project: gastenboek
Map: D:\Projects\EclipsePHP\Gastenboek

Nu als ik naar http://localhost surf, zal Apache mijn DocumentRoot nemen en kijken of daar een index.php staat. Omdat http://localhost/gastenboek te lastig is voor mij, maak ik per project ook een hostnaam aan.

Host: http://gastenboek

De software die ik gebruik is:

 • Zend Server Community Edition
 • Eclipse PDT (dit is niet nodig maar ik vermeld graag een goeie PHP editor)

Stap 1: hostnaam maken

Ga naar C:\Windows\System32\drivers\etc. Daar vind je een bestand hosts. Zorg dat je dit kan bewerken. Met Windows Vista/7 moet je hier even zelf toegang geven.

 • Rechtsklik op hosts -> Eigenschappen
 • Klik op tabblad Beveiliging
 • Klik op de knop Bewerken
 • Klik op de knop Toevoegen
 • Type je gebruikersnaam in en op de knop Namen controleren en klik OK
 • Vink Volledig beheer aan (dit is het makkelijkst).

Nu je het bestand kan bewerken, open het en voeg de onderstaande lijn toe aan het bestand.

127.0.0.1        gastenboek

Stap 2: vhost maken

In je Apache folder (bij mij is dit C:\Program Files (x86)\Zend\Apache2) vind je in de map conf/extra het bestand httpd-vhosts.conf. Zorg dat je dit bestand kan bewerken en open het. Er zal al één en ander instaan van voorbeeld code. Je mag die voorbeeld <Vhost> tags wegdoen als dit jou irriteert. Voor het gastenboek kleef je de volgende code erin. De uitleg staat eronder

<VirtualHost *:80>
DocumentRoot “D:\Projects\EclipsePHP\Gastenboek\public”
ServerName gastenboek
ErrorLog “logs/gastenboek-error.log”

<Directory D:\Projects\EclipsePHP\Gastenboek\public>
Allow from all
AllowOverride All
</Directory>
</VirtualHost>

 • De documentroot zegt waar Apache moet kijken
 • De servername is de naam van onze hostnaam
 • De errorlog is handig om per vhost een log file te hebben
 • De directory tag zorgt ervoor dat wij als bezoeker toegang hebben tot die map. Zonder die tag krijg je een HTTP 403 error

update voor nieuwere apache versies:

De allow from all, allowoverride all kan je vervangen door Require local.

http://stackoverflow.com/questions/8413042/client-denied-by-server-configuration

Stap 3: httpd-vhosts.conf

In je httpd.conf moet je nog enkel de httpd-vhosts.conf includen. In de httpd.conf staat die er al maar er staat een # voor. Dus die moet eventjes weggehaald worden.

# Virtual hosts
Include conf/extra/httpd-vhosts.conf

Finale

Ziezo, meer is er eigenlijk niet. Je kan altijd meer vinden op Apache website.

Om alles te testen moet je nu Apache herstarten en surfen naar http://gastenboek. Als alles goed is, kan je nu je project zien.

Bronnen

Advertentie

Java Persistence API: annotations

Java Persistence API (JPA in het kort) is eigenlijk de API die ervoor zorgt dat je je objecten kan opslaan in databases. Bijvoorbeeld je hebt een database voor liedjes. Je hebt een songs, albums en artiesten tabel. Daarin zitten bepaalde kolommen die dan per record waarden krijgen. Nu is het zo dat ik in me opleiding een basis gekregen heb van JPA. Daar leerden we enkele annotaties kennen als @Entity en @OneToMany. De annotaties zeggen dat die klasse een tabel is en dat de properties van de klasse de kolommen zijn. Nu heb je ook dat je relaties hebt tussen objecten en tabellen. Bijvoorbeeld een liedje kan in meerdere albums voorkomen en een album kan meerdere liedjes hebben. Dat is een ManyToMany relatie. Een andere relatie is een OneToMany (of ManyToOne) relatie. Voorbeeld is dat een song een artiest heeft en een artiest kan meerdere liedjes hebben. In SQL vorm en met behulp van ERD toestanden wordt dit als volgt weergegeven.

Nu is het zo dat ik al ontwikkelaar altijd eerst de database ontwerp doe en dan pas de software eromheen ga maken. Nu had ik een ERD gemaakt en alle tabellen aangemaakt en dan komt de ontwikkeling in Java. Omdat het mijn eerste grote toepassing is in Java met combinatie van een database, zat ik mij af te vragen of ik geen JPA kon gebruiken (want zelf een ORM maken neemt dan terug veel tijd in beslag). Ik had al een basis kennis in me broekzak en wist dat JPA eigenlijk nogal een eigenzinnige manier heeft van namen te geven aan tabellen en kolommen. Ook had ik geen zin om de structuur aan JPA over te laten maar JPA moest mijn structuur volgen. Dus die naam gebruiken voor die entiteit en die namen voor die kolommen en de relaties moesten zo gaan noemen. Dus ik ging op zoek hoe ik dat kon doen. Ik vond dingen als @JoinTable en @JoinColumn voor de relaties en @Table en @Column voor de namen van tabellen en kolommen.

Laat ons eens beginnen met de code te geven die Netbeans maakt als je een entiteit maakt.

Song.java
Album.java
Artiest.java

Je ziet dat er relaties zijn. In JPA moet een relatie altijd een eigenaar hebben. Je ziet dat er soms staat mappedBy en dan een naam. Dat is de naam van de klasse property die de eigenaar is van de relatie. Zo weet JPA dat aan de andere kant van de relatie naar die mappedBy moet gekeken worden om zo de corresponderende objecten te vinden.

Nu willen we dat de tabel namen en kolommen gelijken op onze ERD. Dit is belangrijk want als die database al in gebruik is door andere toepassingen, dan willen we niet dat JPA alles gaat verknoeien door zelf namen te geven. Ik heb de code nogmaals gepost met de annotaties erbij en in commentaar staat er uitleg bij.

Song.java
Album.java
Artiest.java

En nog een screenshot van de tabellen en kolommen die gemaakt zijn.

Voor meer uitleg of vragen kan je altijd een reactie nalaten hier.

Make KDE applets with KDevelop

In previous tutorial I gave a short introduction how you create an KDE applet. Of course I explained how you do it manually. Because you develop Java programs with Eclipse or Netbeans, it’s obviously to have some sort of IDE to create KDE applets. I suggest you use KDevelop, it’s a powerfull IDE for C++ coding. Okej let’s start creating an small KDE applet.

Installation

You have to install two things to start with KDevelop:

 • KDevelop
 • kde4-kapptemplate
 • G++ (compiler)
 • CMake

With a package manager this job should be easy.

Let’s start!

Open KDevelop. In the menu “Project” select “New from template”. Then you get a window like this.

Choose “Plasma Applate Template” from the category “C++ | KDE”. Give it a name and a location. Press “Next”. If you want a CVS system managing your files, you should select one. Press “Finish”.
It will ask where the “cmake” executable is located, normally it’s in /usr/bin/cmake. When you build your code, it needs a build directory where it can dump all make files, the executable and some log files. The other two fields are optional, so I leave them blank.

Under the “Projects” window you find your project. Is the “Projects” window not visible, activate it by clicking on the “Window” menu and then select “Tool views | Projects”. Under the project you find a lot of files like README, Messages.sh, … There are four important files for you KDE widget:

 • CMakeLists.txt: the make file to make the binairy
 • plasma-applet-tutorial.desktop: the widget desktop file
 • tutorial.cpp: source code
 • tutorial.h: header file

If you open “tutorial.cpp” you find some C++ code. This is you main file for your widget. You can see this because it extends from the class “Plasma::Applet”. In the CMakeLists.txt you find what files you need to compile, what libraries the code depends on, what it requires. If you get an build error and your code is fine, it’s because somethings wrong in this file. The desktop file is needed to find you widget and to put the widget on your desktop. It contains various information of the widget (name, author, category, …).

Build and install

Now we’re going to build the project. If you press F8 or right click on the project and choose “Build”, it starts building. It create some files in the “build” sub-directory of your project. When you don’t have red text in your build console and only green (you get a warning about an unused parameter option, ignore it), your build is successful.

In KDevelop you can “Install” the project by right click on the project and choose “Install”. In my case it fails because you need to be root. So the installation part should be done manually. Just execute the follow shell lines:

cd /path/project
cd build/
sudo make install

When you get the output similar on the screenshot, you’re installation succeeded.

Run your applet

Keep your console open and type the follow command:

plasmoidviewer -c desktop tutorial

Congratz, you created your first KDE widget trough KDevelop.

KDE applets maken: introductie

Voor het vak Small ICT Projects moesten we een project zoeken die bijdraagt aan de mensheid en het moest opensource zijn en het moest jou iets bijleren. Na lang denken kwam ik uit op een KDE applet maken. Dat zijn van die dingen die je op desktop plaatst zoals een kalender, uurwerk, cpu informatie, … Dus ik maak een applet die de uurroosters weergeeft van de KHL. Nu dit helemaal terzijde want ik ga in deze post uitleggen hoe je begint met het bouwen van zo’n applet. Dit schrijf ik omdat ik zelf  wat gesukkeld heb de laatste twee dagen. Het is gebasseerd op de KDE tutorial. Let’s go!

Eerst en vooral maak een map waarin je je applet bestanden gaat plaatsen. Ik plaats mijn bestanden in ~/projects/tutorial1, waar tutorial1 de naam is van mijn applet.

Nu gaan we 4 bestanden maken. Je vind ze hieronder en als je op de naam klikt, ga je naar de broncode. Stop die gewoon in je project map. Wat de code allemaal betekend ga ik niet uitleggen, ik stel voor dat je de KDE tutorial hiervoor raadpleegt. Ik kan zeggen dat de .desktop file belangrijk is voor de naam en de omschrijving van de applet. Ook de regel “K_EXPORT_PLASMA_APPLET” in het .cpp bestand is belangrijk omdat die een link maakt tussen je code en je .desktop file. De CmakeLists.txt is een bestand dat het commando cmake gebruikt (zie verder).

plasma-applet-tutorial1.desktop
plasma-tutorial1.h
plasma-tutorial1.cpp
CMakeLists.txt

Nu we onze applet geschreven hebben, gaan we hem builden. Builden is twee commando’s werk. We gaan eerst een console openen en we gaan met cd naar onze project map (~/projects/tutorial1). Daarin typen we het volgende commando:

cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=`kde4-config –prefix`

Hij gaat nu een heleboel output geven en wat files in je project map plaatsen. Even een rand opmerking over die -DCMAKE_INSTALL_PREFIX. Er wordt een commando uitgevoerd, namelijk kde4-config –prefix. Dit commando zegt waar je kde4 geinstalleerd staat. Kijk eerst eens wat voor output dit commando geeft, is dit iets als /usr dan is dit goed. Geeft hij niets, probeer dan eens met kde-config –prefix. Werkt dit ook niet, ga dan de folders share/kde4/services en  lib/kde4 zoeken.

ls -R / 2> /dev/null | grep “share/kde4/services”
ls -R / 2> /dev/null | grep “lib/kde4”

Je krijgt dan output als /usr/share/kde4/services, de /usr is je prefix voor cmake.

Genoeg over die cmake en zijn prefix, normaal werkt dit zonder problemen. Nu we cmake uitgevoerd hebben, gaan we het commando make uitvoeren.

make

Dit gaat een shared object (.so) versie van onze tutorial1.cpp plaatsen in lib/ (plasma_applet_tutorial1.so). Als je dat hebt, dan mag je het gaan installeren.

Het installeren is makkelijk. Je kopieert die .so naar /usr/lib/kde4 en je kopieert de .desktop naar /usr/share/kde4/services. De /usr is de kde4 prefix, zie hogerop als die niet /usr is.

sudo cp lib/plasma_applet_tutorial1.so /usr/lib/kde4/
sudo cp plasma-applet-tutorial1.desktop /usr/share/kde4/services/

Nu is het geinstalleerd en kunnen we het runnen. Dankzij plasmoidviewer kunnen we hem in preview zien.

plasmoidviewer -c desktop tutorial1

tutorial1 is de naam van je applet. Je applet staat ook in de lijst van applets wanneer je uitlogt en terug inlogt in KDE, of gewoon eens je plasma herstarten.

Vragen, suggesties en opmerkingen mogen altijd geplaatst worden in de reacties.

ps: ik gebruik opensuse 11.3